2019 – KC Prádelna

Hudební, Výtvarné tábory


2018 – KC Prádelna

Hudební, Taneční, Výtvarné tábory


2017 – CVČ Botič

Hudební tábor


2018 – CVČ Botič

Hudební a Taneční tábor


2016 – CVČ Botič

Hudební tábor