Komunitní centrum Prádelna

Popis: Jak sám název napovídá, KC Prádelna je místem setkávání všech generací. Konají se zde výtvarné dílny, programy pro seniory, přednášky, semináře, a spousta dalších zajímavých aktivit. 

Adresa:

Holečkova 38a, Praha 5, Smíchov

www.veselysmichov.cz/

Dispozice:

  • přízemí: kuchyň + jídelna, toaleta, taneční/výtvarný sál
  • 1. patro: divadelní sál + podium
  • suterén: šatny, toalety, sprchy, učebna, PC učebna
  • exteriér: hřiště MČ Prahy, soukromé dětské hřiště